2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

AKTUALITY

               

ídní schůzky 20.11.2018

Dne 20.11.2018 se budou konat třídní schůzky od 17:00 do 19:00. Ve 2.A zahájíme třídní schůzku krátkými společnými informacemi, poté budu poskytovat informace individuálně.

Pokud již někdo ví, že se nebude moci zúčastnit, prosím o domluvu na individuální konzultaci.

                            --------------------------------------------------------------------------

!!! POZOR!!!

Vchod do budovy školy z ulice Březinova je již v provozu.

 

        

Právě se učíme ...

Český jazyk - co je to věta, druhy vět, pořadí vět v textu

Matematika - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat

Prvouka - jehličnaté a listnaté stromy, ovoce, zelenina (!!pravidelně píšeme testy a začínáme zkoušet-nutná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

 

Pro nemocné...

Český jazyk - do konce str. 60

Matematika - do konce str.40+str.42/cv. 1,2,3,

Čtení - trénovat hlasité čtení do strany 58 (žlutá čítanka)

Prvouka - učebnice do str. 17, pracovní sešit do konce str.15

Písanka - do str. 24/7 řádků

 

Domácí úkoly ...

 

16.11. - PÍSANKA str. 25 (5 řádků)

 

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                     - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

matematika - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez přechodu desítky

                    - sčítání a odčítání s přechodem do 20

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

prvouka - základní info o naší vlasti, znát tísňová volání - čísla, listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 16.11. 2018