2. A…

 

                              Vítejte na stránkách 2.A

Přeji všem našim druháčkům, i jejich rodičům úspěšný školní rok 2018/2019.

AKTUALITY

6.2.2019

Od února 2019 bude naše třída zapojena do zkušebního provozu Elektronického informačního systému. Bližší informace budou podány do notýsků.

 

30.1.2019

Zítra (ve čtvrtek 31.1.2019) bude probíhat běžná výuka - 5 hodin. Poslední hodinu si rozdáme výpis z vysvědčení, který se do školy zpět nevrací.

V pátek 1.2.2019 mají děti pololetní prázdniny. Hezky si je užijte a uvidíme se opět v pondělí ;-) 

 

9.1.2019

Vstup pro I. stupeň do budovy školy (Březinova ulice) je dočasně uzavřen z důvodu bezpečnosti - padá sníh ze střechy. Platí do odvolání.

                     

4.1.2019

Dětem budu od příštího týdne dávat nárazově úkol na ČJ, jako doplňkový k domácím úkolům. Bude se jednat o nácvik psaní a upevňování jednotlivých psacích písmen a jejich tvarů. Ten, kdo si je již jistý v přepisu z tiskacího do psacího písma, se bude dále zdokonalovat ve tvarech a úhlednosti písma.

        

Právě se učíme ...

Český jazyk - souhlásky

                    - samohlásky, rozlišování ú,ů ve slovech, dvojhlásky au, ou, eu

                    - slabiky (dělení slov na slabiky, počet slabik ve slovech) - trénovat i doma

                     Slovo, slova nadřazená, podřazená, souřadná

                     +stále opakujeme druhy vět a píšeme krátké diktáty vět

Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 ( 25+20, 32+10, ...)

                    - sčítání a odčítání do 100 (typ 23+2; 41+7; ...)

                    - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Geometrie - druhy čar, bod (nákres, pojmenování, spojování) - I. díl učebnice

Čtení - správné, hlasité a plynulé čtení, snažíme se porozumět čtenému textu a částečně ho interpretovat

Prvouka - lidské tělo, části těla, nemoc, úraz, základní vnitřní orgány

              - zima, zvířata a příroda v zimě, zimní sporty (!!pravidelně píšeme testy a

               začínáme zkoušet-nutná pravidelná domácí příprava!!) - vše v rozsahu učebnice

           

 

Pro nemocné...

Český jazyk - str.93/1,2

Matematika 2.díl - do konce str. 8    

Geometrie - do konce str. 84

Čtení - trénovat hlasité čtení strana  98,99,100

Prvouka - učebnice do str.34  , pracovní sešit do konce str.34

Písanka II. díl - do konce str. 20

 

Domácí úkoly ...

6.2. - matematika str.8/cv. 5

       - učit se básničku na třídní kolo recitační soutěže (podmínka: alespoň 2 sloky), termín: úterý 12.2.2019

Učit se nadále na Prvouku,

Užívat si zimních radovánek a sněhu. ;-)

 

Co by děti měly umět ...

český jazyk -  rozpoznat samohlásky, rozpoznat psaní ú,ů ve slovech

                     - dělit slova na slabiky, říci, kolikaslabičné slovo je

                     - slova nadřazená, podřazená a souřadná (říci, co znamenají, umět poznat a

                       roztřídit, případně vymyslet)

                     - druhy vět (znaménko na konci věty, poznat druh věty)

                     - slova opačného významu, slova souznačná (stejného nebo podobného

                       významu)

                    - rozlišit vlastní jména osob a zvířat (psát je s velkým začátečním písmenem)

                    - vyjmenovat abecedu, srovnat slova podle abecedy

                  

matematika - naprosto bezpečně umět sčítat a odčítat do 20 bez i s přechodem

                     desítky, bez zaváhání (kdo nezvládá, doporučuji pravidelný intenzivní

                      trénink!)

                    - sčítání do 100 po desítkách

                    - jednoduché sčítání desítek a jednotek bez přechodu (20+7; 40+5; ...)

                    - jednoduché odčítání (typ 48-8; 72-2; ...)

 

čtení - bezpečně umět přečíst všechna písmena, delší text, snažit se o správné a plynulé čtení (číst alespoň 6-8 řádků souvislého textu s minimální chybovostí)

 

psaní - krásně psát písmenka, slova i celé kratší věty (!! POZOR na držení pera a na   

            tlak při psaní), bezpečná znalost všech tvarů psacích písmen!

          - dodržování linek (i těch pomocných), správná výška a šířka písmen

 

prvouka - lidské tělo, jeho části, nemoci, úrazy

               - zimní sporty, soutěze v zimních sportech

               - základní info o zimě, o zvířatech a rostlinách v zimě

              - základní info o naší vlasti,

              - znát tísňová volání - čísla,

              - listnaté stromy, jehličnaté stromy, keře (rozdíly, vyjmenovat a poznat, umět

                přiřadit plody)

 

 

Rozvrh hodin   ZDE

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 6.2.2019