1. A…

Motto:

Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je potřeba. Nerozčiluj se maličkostmi. Netrap se tím, co změnit nejde. Raduj se z každého dne.

 

Právě se učíme ...

Český jazyk: Písmeno I, každý den trénujte čtení slabik
Matematika: příklady na odčítání, psaní číslice 0
Prvouka: podzim

Domácí úkoly ...

20. 11. písanka - str. 6 dva řádky

21. 11. - Živé počítání - 4 příklady na str. 29

22. 11. písanka -  dva řádky

 

 

Co by děti měly umět ...

ČJ : PÍSMENA M, A, L, E, S, O, P, U, I. Spojovat tyto písmena do slabik a číst VÁZANĚ SLABIKY. Začínáme číst slova.

M : poznat číslice 1-5, napočítat do pěti

 

Pro nemocné ...

  po út st čt
ČJ  

Živá abeceda - čtení slabik na str. 46 + str. 45

Písanka - str. 6, 7 (dva řádky)

     
M   Živé počítání - str. 29      
PR          

 

Pamatováček ...

V žákovských knížkách mají děti aktualizaci telefonního čísla.

 

Děti dostaly nové písanky - prosím podepište jim je a obalte. Fialový sešit První psaní budeme dále používat pro nácvik číslic.

 

Kalendárium:

 

Rozvrh hodin   - zde

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 22. 11. 2017