1. A…

Motto:

Usměj se, když můžeš. Omluv se, když je potřeba. Nerozčiluj se maličkostmi. Netrap se tím, co změnit nejde. Raduj se z každého dne.

 

Právě se učíme ...

Český jazyk: slabikář písmeno C, každý den trénujte čtení slabik a slov
Matematika: číslice 9
Prvouka: lidské tělo

Domácí úkoly ...

20.2. Živé počítání - vybarvit 3. "tašku" s příklady str. 23

21.2. - písanka 5 řádků

22.2. - Živé počítání - str. 25 - létající talíř

 

 

Co by děti měly umět ...

 

ČJ : Čteme věty.

M : Počítání do 9.

 

Pro nemocné ...

  po út st čt
ČJ  

slabikář str. 51

Písanka -str. 3 ke slovu pórek

Slabikář str. 52

Písanka - dalších 10 řádků

Slabikář str. 53, 54 (jen text Jedeme na hory)

Písanka - do konce strany 5

 
M  

Živé počítání str. 22

Matematika -str. 19

Matematika  -str. 20 (cvičení se sovou)

Živé počítání - str. 23

Matematika -str. 21 (kuželky)

Živé počítání str. 24 (úkol se zeleným perem)

 
PR          

 

Pamatováček ...

Kalendárium:

23. 2. FANDÍME HOKEJI 

Rozvrh hodin   - zde

 

 

Zajímavé odkazy:

www.airpano.com

http://www.zsbcupice.cz/obsah.html - ​různé hry na procvičení učiva 1. - 5. třídy

 

 

 

 

aktuálnost údajů k 22. 2. 2017