Informace pro rodiče…

Dobrý den,

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH PROJEKTECH ŠD:

11.5.2018 plánujeme SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Akce potrvá od pátku 17.00 hod. - soboty 9.00 hod.

 Program: sport.hry na hřišti nebo tělocvičně, opékání špekáčků (děti si donesou), večerní společenské hry, ranní rozcvička. Snídani zajistí ŠD. Přihlášky mají děti vlepené ve svých informačních notýscích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.2018 se uskuteční pro děti ze školní družiny zábavné odpoledne DEN DĚTÍ NA BERUŠCE. Akce bude probíhat od 14.00 ( společný odchod ze ŠD ) do 21.00. Poté si své děti můžete vyzvedávat v areálu tábora. (Po domluvě lze i dříve). Na programu budou různé varianty překonávání nízkých lanových překážek pod dohledem vyškolených instriktorů, hry a soutěže.                                               

 Cena: 270 Kč + 50 Kč na večeři.V ceně je zahrnut pitný režim. Děti si z domova vezmou pouze svačinu.V případě nepřízně počasí budeme termín akce přesouvat na 8.6.2018. Pokud máte zájem, prosíme o závazné přihlášení do středy 28.3.2018. Tiskopisy k vyplnění mají děti vlepené v informačních notýscích. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve fotogalerii ŠD  jsou nově umístěny fotografie z jarních  akceí: VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY, DESKOVÉ HRY 2018, VODNICKÁ BREKEKE PÁRTY. K prohlédnutí jsou na internet.adrese /rajce.idnes.cz/. Heslo mají děti nalepené   ve svém informačním notýsku.   

 

ZMĚNA V PLACENÍ:

Příspěvek na školní družinu 120 Kč prosíme nově uhradit již do 15. v měsíci.

 

Děti, které navštěvují školní družinu ráno, budou mít na čipy přístup do ZŠ od 6.30hodin do 7.15hodin. Pokud se stane, že se nemohou v tomto čase dostavit do školy, budou mít přístup poté opět povolen od 7.35hodin do 7.55hodin. Děkujeme za pochopení.

 

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměly o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádě). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

 

Na internetové adrese  http://kamka1.rajce.idnes.cz /  se můžete  podívat na fotky z dřívějších akcí.

 

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                       607 751 290
Bc.Votrubová Veronika Dis.               728 834 299
Navrátilová Ivana Dis.                         776 004 925
  
 
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření. Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

  

 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.