Výsledky zápisu…

 

      Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov                
Výsledky řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělání - zápis ze dne 11. 4. 2018
   

  Reg. číslo       Výsledek řízení    Poznámka
1. 268/2018      dítě přijato  
2. 269/2018      dítě přijato  
3. 271/2018     dítě přijato  
4. 275/2018     dítě přijato  
5. 276/2018     dítě přijato  
6. 277/2018     dítě přijato  
7. 278/2018     dítě přijato  
8. 279/2018     dítě přijato  
9. 280/2018     dítě přijato  
10. 281/2018   dítě přijato  
11. 282/2018   dítě přijato  
12. 283/2018   dítě přijato  
13. 284/2018   dítě přijato  
14. 285/2018   dítě přijato  
15. 286/2018   dítě přijato  
16. 287/2018   dítě přijato  
17. 288/2018   dítě přijato  
18. 289/2018   dítě přijato  
19. 290/2018   dítě přijato  
20. 291/2018   dítě přijato  
21. 292/2018   dítě přijato  
22. 293/2018   dítě přijato  
23. 294/2018   dítě přijato  
24. 295/2018   dítě přijato  
25. 296/2018   dítě přijato  
26. 297/2018   dítě přijato  
27. 298/2018   dítě přijato  
28. 299/2018   dítě přijato  
29. 300/2018   dítě přijato  
30. 301/2018   dítě přijato  
31. 302/2018   dítě přijato  
32. 303/2018   dítě přijato  
33. 304/2018   dítě přijato  
34. 305/2018   dítě přijato  
35. 308/2018   dítě přijato  
36. 309/2018   dítě přijato  

   
Seznam vyvěšen dne 16.4. 2018
Pokud mají rodiče zájem o vydání                    
"ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"                    
mohou zažádat o vystavení na sekretariátu školy                    
                    
                    
                                          Mgr Jaroslav Blažíček, ředitel školy