Výsledky zápisu…

 

      Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov                
Výsledky řízení o přijetí dětí k základnímu vzdělání - zápis ze dne 12.4.2017                    
        Reg. číslo    Výdledek řízení    Poznámka    
    1.    53/2017    dítě přijato        
    2.    55/2017    dítě přijato        
    3.    56/2017    dítě přijato        
    4.    57/2017    dítě přijato        
    5.    58/2017    dítě přijato        
    6.    59/2017    dítě přijato        
    7.    60/2017    dítě přijato        
    8.    61/2017    dítě přijato        
    9.    62/2017    dítě přijato        
    10.    63/2017    dítě přijato        
    11.    64/2017    dítě přijato        
    12.    65/2017    dítě přijato        
    13.    66/2017    dítě přijato        
    14.    67/2017    dítě přijato        
    15.    68/2017    dítě přijato        
    16.    69/2007    dítě přijato        
    17.    70/2017    dítě přijato        
    18.    71/2017    dítě přijato        
    19.    72/2017    dítě přijato        
    20.    73/2017    dítě přijato        
    21.    74/2017    dítě přijato        
    22.    75/2017    dítě přijato        
    23.    76/2017    dítě přijato        
    24.    77/2017    dítě přijato        
    25.    78/2017    dítě přijato        
    26.    79/2017    dítě přijato        
    27.    80/2017    dítě přijato        
    28.    81/2017    dítě přijato        
    29.    82/2017    dítě přijato        
    30.    83/2017    dítě přijato        
    31.    84/2017    dítě přijato        
    32.    85/2017    dítě přijato        
    33.    86/2017    dítě přijato        
    34.    87/2017    dítě přijato        
    35.    88/2017    dítě přijato        
    36.    89/2017    dítě přijato        
    37.    90/2017    dítě přijato        
    38.    91/2017    dítě přijato        
Seznam vyvěšen dne 24.4.2017                    
                    
Pokud mají rodiče zájem o vydání                    
"ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"                    
mohou zažádat o vystavení na sekretariátu školy                    
                    
                    
                                          Mgr Jaroslav Blažíček, ředitel školy