Organizace LVZ…

Organizační plán LVZ Základní školy Otokara Březiny Počátky

Vedoucí kurzu: Mgr. Roman Šohaj

Instruktoři: Mgr. Roman Šohaj, Mgr. Miroslava Šteflová, Mgr. Lukáš Háva, případně Mgr. Stanislav Háva

Pedagogický dozor: Mgr. Martina Richtrová

Zdravotník: Hana Lisá

Místo konání: Hotel Krakonoš, Rokytnice nad Jizerou

Termín konání: 13. 1. – 19. 1. 2018

Odjezd v sobotu z autobusového nádraží v dopoledních hodinách. Nejdříve nakládání zavazadel a lyžařské výzbroje do autobusu a následný odjezd do Rokytnice. Návrat v pátek v podvečer.

Cena kurzu: cca 3.600,-Kč  (doprava, ubytování + plná penze). Nezahrnuje vleky.

Dotazy: tel. 561 034 915

Povinná potvrzení na LVZ: odevzdat Mgr. M. Šteflové do 12. 1. 2018

-          potvrzení lékaře o způsobilosti absolvovat LVZ

-          prohlášení rodičů o seřízení bezpečnostního vázání

-          potvrzení bezinfekčnosti podepsané rodiči s datem dne odjezdu

Základní vybavení:

-          lyže – sjezdovky + běžky (možno zapůjčit ve škole kabinet TV)

-          přilba, rukavice 2x

-          vosky (běžecké- červený, fialový, modrý, zelený) 

-          oblečení a obuv do hor (na sjezd + běžky (více vrstev)), čepice

-          malý batůžek na výlety, sešit a psací potřeby

-          hygienické potřeby

-          osobní léky, které je nutno užívat + návod

-          průkaz zdravotní pojišťovny

-          kapesné – vleky (1 100,-) a osobní potřeba

Denní režim LVZ:

7:15                      - budíček

7:15 – 7:40          - hygiena a úklid pokojů

8:00                      - snídaně

9:00 – 11:30        - dopolední zaměstnání

12:00                   - oběd

12:30 – 13:45      - polední klid

14:00 – 16:00      - odpolední zaměstnání

18:00                   - večeře

19:00                   - přednáška

20:00                   - večerní program

21:00                   - hygiena a úklid pokojů

21:15                   - večerka

 

 

Pracovní náplň:

Instruktoři - odborný výcvik a dohled nad dětmi v družstvu od zahájení dopoledního zaměstnání

do ukončení odpoledního zaměstnání, služba vedoucího dne, přednášky

Pedagogický dozor - dohled nad žáky od budíčku do zahájení dopoledního výcviku, od ukončení

odpoledního výcviku do večerky, noční bdělost nad žáky, uvolňuje žáky k drobným nákupům

Zdravotník – dbá o zdravotní stav žáků a vede evidenci o nemocnosti a případně úrazech dětí,

                              doporučuje k aktuální zdravotní způsobilosti žáků jejich účast na výcviku, přednáška

 

 

Příprava:

 

-organizační plán LVZ - Mgr. Roman Šohaj

-zabezpečení ubytování a stravy - Mgr. Roman Šohaj

-objednávka autobusu - Mgr. Roman Šohaj

-příprava formulářů a seznamů - Mgr. Roman Šohaj

-informace rodičům přes web školy- Mgr. Roman Šohaj, Mgr. Eva Broukalová

-výběr a zaplacení zálohy LVZ, průběžné kontroly splatnosti - H. Přesličková

-doplatek za LVZ a kontrola splatnosti - H. Přesličková

-příprava lyžařské výzbroje - Mgr. Lukáš Háva

-půjčování lyžařské výzbroje - Mgr. Roman Šohaj, Mgr. Lukáš Háva

-vybírání půjčovného za lyžařskou výzbroj - Mgr. Lukáš Háva

-diplomy a medaile zajistí a vezme sebou - Mgr. Lukáš Háva

-výdej a vrácení lyžařské výzbroje - Mgr. Lukáš Háva

-jmenovitý seznam obsazení autobusu - Mgr. Martina Richtrová, Roman Šohaj

-výběr a archivace povinných potvrzení - Mgr. Miroslava Šteflová

-obsazení pokojů - Mgr. Martina Richtrová

-příprava večerních programů žáků - Mgr. Martina Richtrová  

-příprava závodů (stopky, seznamy) - Mgr. Lukáš Háva, Mgr. Miroslava Šteflová

-dopsání diplomů - Mgr. Miroslava Šteflová, Mgr. Martina Richtrová  

-drobné ceny, výběr, nákup, převoz - Mgr. Miroslava Šteflová

-upřesňující informace před odjezdem týkající se dopravy a ubytování - Mgr. Roman Šohaj

-informace do zpravodaje – Mgr. Eva Vichrová

-po ukončení zájezdu každý odevzdá veškerou vyplněnou dokumentaci týkající se LVZ vedoucímu výcviku

  k archivaci (cestovní příkazy, potvrzení, seznamy, přehled půjčené výzbroje,  …. )

 

 

 

V Počátkách dne 11. září 2017