Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu


aktuality

Změna vyučujících ve 4.třídách a v 1.B 12.08.2021

Vzhledem k aktuální personální situaci v naší škole, dojde ke změně vyučující ve třídě 1.B, kde bude od 1.září 2021 třídní učitelkou Mgr. Iveta Bednářová a ve 4. třídách, které budou od stejného data z kapacitních důvodů spojeny do jedné třídy s třídní učitelkou Mgr. Miroslavou Šteflovou a asistentkou pedagoga Bc. Petrou Křížovou.
Děkujeme za pochopení.

Výuka bez rotací pro všechny žáky ZŠ 19.05.2021

obrázek k článku: Výuka bez rotací pro všechny žáky ZŠ Dle rozhodnutí vlády ČR je od pondělí 24. května 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků v základních školách bez rotací.
 
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. V případě odmítnutí testování nemůže být žák vpuštěn do školy. 

Testování bude nadále probíhat antigenními testy, odběrem z přední části nosu, jedenkrát v týdnu (pondělí).
Žáci se budou testovat samostatně dle pokynů pedagogických pracovníků. Pokud žák nebude přítomen na pravidelném testování, bude otestován bezprostředně po svém příchodu do školy.
Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 90 dnech a u žáků, kterým byl v uplynulých 72 hodinách proveden PCR test s negativním výsledkem. Obě tyto skutečnosti je nutné prokazatelně doložit zprávou od lékaře nebo z laboratoře (nestačí SMS).

Podrobné informace k testování zde:
Manuál - testování - duben 2021 (edu.cz) 

K dispozici je instruktážní video, vytvořené MŠMT - k dispozici zde:  
jak na to ve škole | testování.edu.cz 

Pokud dítě vykazuje známky nevolností nebo nachlazení (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, svalů, kloubů a hlavy, rýma atd.), je nutné dítě ponechat doma. Do školy mu nebude umožněn vstup. 

Ranní i odpolední družina pro I. stupeň je v provozu již bez omezení.

Výuka ve škole bude nadále probíhat v chirurgických rouškách (příp. dětských respirátorech), stejně tak i pobyt v družině.  

Obědy budou mít všichni žáci automaticky přihlášeny. Případné odhlašování je třeba řešit individuálně. 

Všechny podrobnější informace obdrží rodiče od svých třídních vyučujících do DM Software. Na ně se také můžete obracet se svými dotazy.

Děkujeme za spolupráci a pevně věříme, že bude situace již jen lepší. 
 

Důležité odkazy: 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:
   Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách.pdf (mzcr.cz)

Ministerstvo školství:  AKTUALIZOVÁNO: Změny ve fungování škol od 24. května, MŠMT ČR (msmt.cz)

Ministerstvo zdravotnictví:  Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

Testování:  jak na to ve škole | testování.edu.cz 

Testování-instruktážní leták pro žáky: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Testování - instruktážní leták pro rodiče: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Seznam odběrových míst s nožností rezervace onlineUZIS | Přehled odběrových míst | PCR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění: Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

Informace k zápisům do prvních tříd 12.03.2021

obrázek k článku: Informace k zápisům do prvních tříd Vážení rodiče,

dle opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a na základě současného stavu Vás informujeme o průběhu zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude probíhat zcela bez přítomnosti dětí v termínu od 12. do 16. dubna 2021.

Kompletně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání s kopií rodného listu doručte do naší základní školy. Žádosti můžete dodat osobně na sekretariát každý pracovní den od 8 do 15 hodin, nebo zaslat poštou či datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je třeba odevzdat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad povinné školní docházky, kde je třeba mít i vyjádření ošetřujícího lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.

Po doručení Vaší žádosti Vám zašleme na e-mail, uvedený v žádosti, registrační číslo. V nejbližší možné době zveřejníme na školním webu www.zspocatky.cz a ve venkovní vitríně seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení níže nebo jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu každý pracovní den od 8 do 15 hodin.

A co nabízíme?
  - úzkou spolupráci s rodiči

  - kvalifikované učitele

  - interaktivní výuku

  - individuální přístup, zkušenosti s výukou žáků s IVP

  - klidné, moderní a bezpečné prostředí

  - projektovou činnost

  - pravidelné testování znalostí žáků

- školní družinu

- sportovní vyžití, lyžařský a plavecký výcvik

 Žádost o přijetí dítěte
Žádost o odklad povinné školní docházky

Přestavba školy 07.03.2020

obrázek k článku: Přestavba školy V současné době probíhá přestavba naší základní školy. Dbejte proto zvýšené opatrnosti v budově školy
i v jejím okolí. Děkujeme za pochopení.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz