úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Menu


aktuality

Upozornění ze školní jídelny 17.06.2020

Z důvodu zdražování potravin zvyšujeme ceny obědů od července 2020 na 72,- Kč za jeden oběd.
V červenci začínáme vařit 27.7.2020.

Informace k předávání vysvědčení 16.06.2020

Dle Mimořádného opatření MŠMT ze dne 12. června 2020 proběhne předání vysvědčení pro naše žáky standardním způsobem v pátek 26. června 2020 v 7:55 v budově školy. Při vstupu do školy je ale třeba odevzdat svému třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení nemusí nosit ti, kteří ho již jednou do školy odevzdali.
Náhradní termín pro individuální vyzvednutí vysvědčení je 29. a 30. června 2020 od 8 do 12 hodin na sekretariátu.
- čestné prohlášení zde -

Aktualizace dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 28.05.2020

Dne 27.5.2020 byla Ministerstvem školství vydána aktualizace dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Celé aktualizované vydání je dostupné zde.

Zásadní dodatek pro rodiče žáků I.stupně:
... Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin ...

 

Osobní přítomnost žáků II.stupně v základní škole 28.05.2020

Dne 27.5.2020 vydalo Ministerstvo školství aktualizaci dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020, jímž by měla být umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně v základní škole.
 
Od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 bude v naší základní škole realizována konzultační výuka pro II. stupeň následujícím způsobem:

v pondělí 6. ročníky

v úterý 7. ročníky

ve středu 8. ročníky

ve čtvrtek 9. ročníky

Žáci budou mít 5 vyučovacích hodin. Rozpis jednotlivých vyučovacích hodin bude dodán, přičemž budou konzultovány, kromě výchov, všechny předměty.

Závazné potvrzení účasti Vašeho dítěte na této výuce (ANO, NE + jméno dítěte a třídu) zasílejte třídním učitelům do 1. 6. 2020 do 8:00.

Při nástupu do školy musí každý žák donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde.
 

Informace k návratu žáků I. stupně 25.5.2020 20.05.2020

V pondělí 25.5.2020 bude obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně, na dobrovolné bázi.
Na základě rozhodnutí MŠMT budou utvořeny školní skupiny po maximálně 15ti dětech.
Výuka, ve změněném režimu, bude probíhat každý pracovní den.

V ranních hodinách bude škola otevřena od 7:30. Žáci z 1. - 4. tříd budou do školy vstupovat vchodem z ulice Březinova (vchod pro I. stupeň). U vchodu proběhne dezinfikace rukou a budou pokračovat do své třídy. Oděv si děti odloží ve třídách, šatny nebudou do konce školního roku přístupné. V učebně si sednou po jednom do připravených lavic.
Ve škole jsou k dispozici bezdotykové teploměry, dětem bude možno v proběhu výuky měřit teplotu.

Vstup (vchod) pro žáky 5. tříd zůstává nezměněn, vcházet do školy budou tedy vchodem "od pomníku".

Po celou dobu pohybu dětí ve společných prostorách platí pravidlo nošení roušky. Ty budou žáci odkládat do přineseného igelitového sáčku až na pokyn učitele. 

Na základě mimořádných hygienických opatření o nepotkávání se členů jednotlivých skupin jsme vytvořili harmonogram výuky od příchodu dětí do školy přes oddělené přestávky, oběd, odpolední organizaci, až po odchod žáků ze školy. Bližší informace budou sděleny přímo dětem ve škole, případně rodičům, jednotlivými vyučujícími přes DM Software.

Předpokládaný konec dopolední vzdělávací části je prozatím stanoven zhruba v tyto časy (poté se budou jednotlivé skupiny přesouvat organizovaně do jídelny):
 1. třídy 10:35
 2. třídy 11:05
 3. třídy 11:30
 4. třída 11:45 (+ 9. třídy)
 5. třídy 12:00
Po obědě si budou jednotlivé skupiny přebírat vychovatelky a asistentky pedagogů. O průběhu odpoledního vyzvedávání dětí budou rodiče informováni přes DM Software přímo od svých třídních učitelek.

Všichni žáci mají přihlášené obědy, kdo do školy nenastoupí, pohlídá si jejich odhlášení.

První den nástupu do školy je třeba dodat originál Čestného prohlášení, pokud jste do školy dodali pouze jeho kopii, posílali scan emailem.
 
Závěrem ještě upřesnění některých informací:
 • Do školy bude umožněn vstup pouze zdravým dětem, bez jakýchkoliv příznaků nebo projevů nemoci (viz Čestné prohlášení).
 • Pro příchod ke škole a pohyb venku platí nařízení zakrytí úst a nosu, stejně tak je platné nařízení dodržení rozestupů 2 metry mezi jednotlivými žáky při čekání u vstupu do školy (neplatí pro členy jedné domácnosti).
 • Časy odchodů na oběd jsou prozatím orientační a nejsou nutně závislé na konci dopolední vzdělávací části. V současné době nejsme schopni odhadnout, zda vše bude probíhat dle tohoto časového plánu, proto žádáme všechny rodiče o trpělivost a maximální spolupráci. Celá organizace je velice složitá a nesnadná, pokud chceme dodržet všechna nařízení. Je možné, že se bude časový harmonogram během prvního týdne ještě měnit.
 • Podrobnosti ohledně rozvrhů, průběhu výuky a všechny další konkrétní informace obdrží rodiče a děti od své třídní učitelky přes DM Software.
 • Pro žáky, kteří do školy od 25. května nenastoupí, zůstává výuka distanční formou.
Dále bychom chtěli požádat rodiče dětí, kteří jezdí k budově školy autem, aby brali v úvahu omezené možnosti parkování a výstupu dětí z vozidel v bezprostřední blízkosti budovy školy. V současné době probíhá rekonstrukce školy a zvýšeným provozem v dopravě by mohla být ohrožena bezpečnost ostatních osob pohybujících se v okolí školy. Jedná se zejména o čas od 7:30 do 8:00 hodin. Proto prosíme všechny rodiče-řidiče o toleranci a ohleduplnost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 

Přestavba školy 07.03.2020

obrázek k článku: Přestavba školy V nejbližších dnech bude zahájena přestavba naší základní školy. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a pokynů firmy, provádějící přestavbu. Děkujeme za pochopení.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz