Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Obecné informace

Oddělení 1         (učebna č. 1- přízemí)  
vychovatelka     Bc. Bouzková Naděžda 
 
PO
6.25 - 7.45
11.30 - 14.50
ÚT
6.50 - 7.45
11.30 - 16.05
ST
6.25 - 7.45
11.30 - 14.50
ČT
6.50 - 7.45
11.30 - 16.05
6.25 - 7.45
11.30 - 14.50
  Oddělení 2              (učebna č. 40- přízemí)
  vychovatelka           Navrátilová Ivana Dis.
 
PO
6:45 - 7.45
11.30 - 16.05
ÚT
6.25 - 7.45
12.25 - 15.15
ST
6:45 - 7.45
11.30 - 16.05
ČT
6.25 - 7.45
12.25 - 15.15
6:50 - 7.45
11.30 - 16.05
 
Oddělení 3        (učebna č.16 - budova 1. stupně, 1. patro)
vychovatelka      Bc. Křížová Petra
 
PO
-
12.25 - 14.35
ÚT
-
12.25 - 14.40
ST
-
12.25 - 14.35
ČT
-
12.25 - 14.40
-
12.25 - 14.35

Organizace školní družiny:

Přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3.ročníků zaměstnaných rodičů a žáci dojíždějící.Pokud nám kapacita dovolí, přijímáme i dojíždějící žáky 4. tříd. Kapacita je 90 dětí ( 3 oddělení). Provoz je od 6.25 hodin a po vyučování od 11.30 - 16.05 hodin. Poplatek  za zájmové vzdělávání je 120,- Kč měsíčně. Platí se hotově vždy do 15. v měsíci a lze si předplatit i pololetně či ročně.

Náplň  a  činnost:

Výchovně vzdělávací činnost je rozdělena podle ročních období a zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační, tělovýchovné, pracovně technické a výtvarné. Také je do týdenního programu zahrnuta činnost sebevzdělávací a příprava na vyučování.
       
Telefon : 561 034 934,   561 034 952

Email: 
 nadezda.bouzkova@zspocatky.cz                                                           ivana.navratilova@zspocatky.cz 
 petra.krizova@zspocatky.cz                                                              

Mobilní telefon:
Bouzková  607 751 290,      Navrátilová  776 004 925,        Křížová  608 343 852     

   
Roční plán školní družiny:
 

ZÁŘÍ – TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
- vítáme žáky po prázdninách ve škole, rozdělení do jednotlivých oddělení
 - seznámení se školou a řádem ŠD, poučení o bezpečném a slušném chování
- navazování kamarádských vztahů pomocí her
- zahajovací výtvarná soutěž
- sportovní vyžití na školním hřišti
- hygienické návyky a správné stolování
- Pasování prvňáčků do ŠD -  slavnostní zahájení nového šk. roku, zábavné soutěže, přísaha prvňáčků, diplomy
-fotogalerie ŠD
                                                                        
ŘÍJEN – BARVY PŘÍRODY
- měsíc barevného oblékání a soutěžení
- Halloween  ve družině :  Halloweenské dílničky – 1.a 2.třídy
                                              Strašidelné spaní ve družině – 3. a 4. Třídy
- pohybové hry na hřišti
- škola: procvičování učiva formou her a jiných zábavných činností
- Den vzniku Československa
                                    
LISTOPAD - PODZIM
- podzimní tvoření: draci, tiskátka z brambor, zvířátka z přírodnin…
- Anetka potřebuje pomoc – týden besed o tom, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích a kam se obrátit o pomoc
- sportovní hry v tělocvičně
- Martin na bílém koni
- Den boje za demokracii a svobodu: vědomostní kvíz
- soutěže ve zručnosti a postřehu
-škola: hry, doplňovačky, jazykolamy            

PROSINEC – ZIMA, ADVENT, VÁNOCE
- turnaj ve stolních hrách                                                                         
- vánoční dílny, čtení, zvyky a tradice
- Čertovské odpoledne – plnění  čertovských disciplín, andělské vyrábění, mikulášská nadílka
- škola: básničky, koledy, recepty
 - Družinové Vánoce – nadělování dárků, koledy, soutěže
                                                                                                          
LEDEN – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
- novoroční  tvoření  - výroba kalendářů, čepiček, záložek
- Rekordyáda – vytvoření rekordů v  soutěžních disciplínách ( hod míčkem, dřepování, skákání přes švihadlo, pinkání…)
- zásady osobní hygieny, otužování, vitamíny: kvíz Jak vyzrát na bacily
- malování na téma Zima
- škola: umím se postarat o své školní pomůcky (penály, pastelky, didaktické pomůcky
 
ÚNOR – ZIMNÍ SPORTY
- zimní sporty, bezpečnost při sportování
- Masopust: tradice, výroba škrabošek, zábavné soutěže, focení do družinové galerie
 - vědomostní soutěž ve 4 věkových kategoriích
- Valentýnské vyrábění
- rozcvičky a míčové hry v tělocvičně
- škola: didaktické a vědomostní hry, pracovní listy
         
BŘEZEN – VYHLÍŽÍME JARO
- přáníčka k MDŽ pro maminky,učitelky,kuchařky,uklízečky…          
- příroda kolem nás, probouzení zahrádek, mláďátka
- Velikonoce: zvyky a tradice       
- Velikonoční dílničky - projekt Pomáháme mladším kamarádům: 6  pracovně - výtvarných stanovišť
- S knížkami jsme kamarádi -  výstava dětských knih, vyrábění záložek, předčítání od žáků 9.tříd, pasování na Čtenáře
 - škola: půjčování knih z družinové knihovničky, společná četba      
 - pohybové hry v tělocvičně
                                                                                                                                                                                                                                 
DUBEN – TĚŠÍME SE Z JARA
- Den Země: vědomostní kvíz, tvoření
 - Paraolympiáda – soutěž ve spec.disciplínách (stavby z kostek poslepu, psaní nohou, malování ústy, plazení bez pomoci nohou)                                  
-  Čarodějnice –  zábavné hry, soutěže, vyrábění, focení do družinové galerie
-  pohybové a míčové hry na hřišti nebo tělocvičně
- škola: opakování učiva
                               
KVĚTEN – VENKOVNÍ SPORTOVÁNÍ
-  květnové svátky – beseba, kvíz, tvoření
- sportování na hřišti: atletický trojboj – běh, skok, hod míčkem
- zdravé kuchaření  – „Veselý toustík“ - zábavné využití zeleniny a ovoce
 - Loutkohraní – vyrábění loutek, dramatizace pohádek a vlastních příběhů, nácvik představení pro oddělení prvňáčků
 - družinová výstava dětských prací pro rodiče a veřejnost
-  škola: opakování probraného učiva
 
 ČERVEN – JE TADY LÉTO
- Den dětí na Berušce – lanové centrum, pohádkové a bojové hry v lese, opékání špekáčků
- pohybové a míčové hry na hřišti
- škola: jazykolamy, doplňovačky...
- prázdniny: povídáme si kam bychom chtěli  jet, bezpečnost o prázdninách
- Zazvonil zvonec – zábavné hry a soutěže, družinové vysvědčení – vyhodnocení celého roku, loučení s nejstaršími dětmi
 
 
Zpracovala: Bc.Bouzková Naděžda, vedoucí vychovatelka
                                        
 
       
                                                                                                                                                                                                                                
                               

   


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz