Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

Dobrý den,

provoz školní driužiny 30.6.2022 bude fungovat v rozšířeném režimu:
Ranní družina:    6:25 - 7:45 hodin
Dopolední družina:    8:30 ( po vysvědčení) - 11:00 hodin, následuje oběd
Odpolední družina   11:00 hodin - dle potřeby

Žádáme rodiče, pokud potřebují tento den uvolnit své dítě ze ŠD jinak, než je vyplněno v Zápisovém listu, aby poslali písemný doklad (lísteček s časem a podpisem). Děkujeme.

1.9. 2022 (po prázdninách) bude školní družina fungovat ve stejném režimu. Kromě ranní a odpolední družiny bude přihlášeným dětem k dispozici ŠD již po slavnostním zahájení od 8:30 hodin.

Ředitelství ZŠ v Počátkách oznamuje, že pro malý zájem bude o LETNÍCH PRÁZDNINÁCH ( 1.7. - 31.8. 2022 ) školní družina UZAVŘENA.

Pro děti z 1. stupně ZŠ je i v letošním roce připraven v Počátkách PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Více informací a přihlášky naleznete na: www.attavena.cz.

                 
Pokud posíláte dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:25 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
                   
Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vylepené ve svém informačním notýsku.
 
Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc.Křížová Petra                                 608 343 852
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-22 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz