Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu

Informace pro rodiče

 
Vážení rodiče,

v pátek 19.4.2024 v kině proběhne slavnostní akce k výročí 150 let ZŠ Počátky. Moc Vás prosíme o vyzvednutí vašich dětí v brzkých odpoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.
Na akci jste všichni srdečně zváni, zahájení je od 17:00 hodin. Rovněž se můžete přijít podívat v sobotu na Den otevřených dveří do celé školy i školní družiny.

na závěr školního roku chystáme pro děti  „ Zábavné odpoledne na BERUŠCE“.  
TERMÍN: pátek  31.5. od  14:00 hod. -  21:00 hod.
Všechny přihlášené děti budeme včas informovat o dalších podrobnostech.
PROGRAM:  překonávání nízkých lanových překážek pod dohledem vyškolených instruktorů,   pohádkové hry v lese, střelnice, ohýnek.
 Ze školní družiny budeme odcházet do tábora BERUŠKA pěšky. Pokud půjdou děti na akci rovnou ze družiny, školní aktovky jim na místo převezeme autem. Vyzvedávat si je budete ve 21:00 hodin osobně ve zděné budově tábora. U areálu je možnost zaparkování.
CENA: 380,- Kč. V ceně je zahrnut pitný režim a špekáčky k opékání na ohni. Při nepříznivém počasí budeme domlouvat náhradní termín akce. Platbu budeme vybírat až začátkem května.
Za nevhodné chování ve školní družině lze případné zájemce vyloučit a doplnit náhradníky.


Poplatek za měsíc ÚNOR byl z důvodu uzavření, které trvalo déle než 5 dnů, snížen na 90,-Kč. ( Pololetní a jarní prázdniny.) Přeplatek 30,- Kč budeme vracet na konci školního roku.

Pokud se dětem změní odchod ze školní družiny do kroužku ZUŠ na jiný den, prosíme o informaci na lístek, nebo email.

Posíláte-li své dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.


Rozdělení dětí do jednotlivých družinových oddělení  na rok 2023 - 2024
1. třída - odd.2 (třída č.18 - přízemí vedle jídelny) vychovatelka Navrátilová I. Dis.
2.třída - odd.1 (třída č. 21 - přízemí vedle tělocvičny) vychovatelka Bc. Bouzková N.
3.třída - odd.3 (třída č.23 - 1.stupeň, 1.patro) vychovatelka Bc. Votrubová V.

Co připravujeme na BŘEZEN 2024 :
20.4. 2024 - "Den otevřených dveří ŠD"
29.4. 2024 - "Družinové čarodějnice"- masky, výtvarná soutěž,výroba lektvaru, hry


_________________________________________________________________________

Veškeré fotografie z akcí ŠD si lze prohlédnout v naší družinové fotogalerii na www.druzinapocatky.rajce.net . Heslo ke každé akci pravidelně rozesíláme prostřednictvím dmsoftwaru.
             
Jestli-že je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci, nebo konci školního roku.
Nastavení na čip je stejné. Od 6:00 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou děti do školy dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
 
Opakovaně žádáme zákonné zástupce, pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v Zápisovém lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosíme rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.
 
Telefonní  kontakty: 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc. Votrubová Veronika                     728 834 299
  
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši spolupráci a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz