úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

Dobrý den,
školní družina bude od 30.11.2020  již fungovat ve svých družinových odděleních,(Bouzková, Navrátilová, Křížová).  4.třídy budou pod dozorem pí.učitelek ve své třídě. Vchod u jídelny  - vstup pro ranní družinu 1. a 2. tříd i pro jejich odpolední vyzvedávání (na zazvonění).  Vchod z ul.Březinovy - vstup pro ranní družinu 3. a 4. tříd a odpolední vyzvedávání 3.tříd. (telefonicky zkontaktovat vychovatelku Křížovou).4. třídy budou odcházet samostatně.

Kdo již má zaplacen příspěvek na provoz ŠD za říjen a listopad, budeme dle vyhlášky 423/2020 úplatu snižovat a přeplatek zpětně vracet.

Rozdělení oddělení ŠD od 1.9.2020
1.třída - odd.1 (učebna č.1 - přízemí) - vychovatelka Bc.Bouzková Naděžda
2.třída - odd.2 (učebna č.40 - přízemí) - vychovatelka Navrátilová Ivana Dis.
3.třída - odd.3 (učebna č.16, 1.stupeň 1.patro) - vychovatelka Bc.Křížová Petra


Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a spolupráci a uděláme maximum, aby se chod školní družiny i při respektování potřebných pravidel blížil co nejvíce běžnému školnímu životu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Družinové děti, které chodí do ŠD ráno, budou  chodit pouze vchodem č.96 - vchod 1.stupně. Nastavení na čip je stejné. Od 6:30 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
                   
Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vylepené ve svém informačním notýsku.
 
Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc.Křížová Petra                                 608 343 852
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz