úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Informace pro rodiče

Dobrý den,

pokud posíláte dítě do ranní družiny samotné, můžete si jeho bezpečný příchod telefonicky ověřit na čísle ŠD  561 034 934.

školní družina je od 4.1.2021 k dispozici pouze pro žáky 1. a 2.tříd. Ostatní žáci mají  podle režimu PES 5 distanční výuku.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů,úplata se účastníkovi poměrně sníží. Vzniklé přeplatky vracíme v dalším měsíci.

Rozdělení oddělení ŠD platné pro režim PES 4
1.třída - odd.1 (učebna č.1 - přízemí) - vychovatelka Bc.Bouzková Naděžda
2.třída - odd.2 (učebna č.40 - přízemí) - vychovatelka Navrátilová Ivana Dis.
3.třída - odd.3 (učebna č.16, 1.stupeň 1.patro) - vychovatelka Bc.Křížová Petra 
4.třída - odd.4. (učebna 4.A., 1.stupeň 1.patro) - asistentky pedagoga, učitelky

Pro vyzvedávání  3.tříd platí nově zřízená pevná linka ŠD III.  561 034 952.                     Do odvolání funguje až do 16.05 hodin.


Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a spolupráci a uděláme maximum, aby se chod školní družiny i při respektování potřebných pravidel blížil co nejvíce běžnému školnímu životu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastavení na čip je stejné. Od 6:30 do 7:15 a od 7:30 do 7:55. Pokud se v tomto čase nemůžou dostavit, použijí výjimečně hlavní vchod - zvonek ŠD. Vyzvedávání dětí probíhá rovněž hl. vchodem na zazvonění. 
                   
Fotogalerie z akcí školní družiny je k prohlédnutí na internetové adrese (rajce.idnes.cz). Přístupové heslo mají děti vylepené ve svém informačním notýsku.
 
Opakovaně žádáme rodiče,pokud potřebují své dítě uvolnit z docházky do ŠD jinak, než si vyplnili v zápisním lístku, aby změny a omluvenky psali VŽDY PÍSEMNĚ.  Bez písemného souhlasu nemůžeme dítě ze ŠD uvolnit.

 Prosím rodiče, pokud budou do školy dětem dávat mobilní telefony a tablety, aby děti vyrozuměli o tom, že neumíme ručit (a neručíme) za jejich případné poškození nebo odcizení (toto je zakotveno ve školním řádu). Tyto předměty jsou na vaší plné zodpovědnosti.

Telefonní  kontakty: 
 
Bc.Bouzková Naďežda                      607 751 290
Navrátilová Ivana Dis.                        776 004 925
Bc.Křížová Petra                                 608 343 852
  
 
Pokud máte doma zbytkové papíry z tiskáren či sešitů a nevyužijete je, byli bychom rádi za donesení, využijeme je k malování či případnému tvoření.Taktéž pokud máte doma nějaké hračky, které již nepoužíváte, děti ve ŠD je ještě využijí.
 

Děkuji vám za vaši návštěvu a přeji hezký den!

Bouzková N.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz