úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu


aktuality

Návrat žáků II.stupně do školy od 10.5.2021 07.04.2021

obrázek k článku: Návrat žáků II.stupně do školy od 10.5.2021 Dle rozhodnutí vlády ČR bude od 10.5.2021 umožněna rotační výuka žáků II. stupně na základních školách.  

V pondělí 10.5.2021, pokud se nic nezmění, budou moci do školy opět nastoupit žáci II. stupně. Konkrétně se jedná o třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A . Ostatní třídy budou v této době pokračovat v distanční výuce. Výuka bude probíhat rotačně po týdnech.

I. stupeň pokračuje ve stejném režimu, jako doposud.
Další týden, v pondělí 17.5.2021, se třídy na II. stupni vystřídají, tzn. prezenčně se budou učit 6.B, 7.B, 8.B a 9.B. V tomto týdnu pokračují ostatní třídy taktéž v distanční výuce
 
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. V případě odmítnutí testování nemůže být žák vpuštěn do školy. 

Testování bude opět probíhat antigenními testy, odběrem z přední části nosu.
Pro II. stupeň bude platit režim testování dvakrát týdně (a to vždy v pondělí a ve čtvrtek).  Žáci se budou testovat samostatně dle pokynů pedagogických pracovníků. Pokud žák nebude přítomen na pravidelném testování, bude otestován bezprostředně po svém příchodu do školy.
Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 v uplynulých 90 dnech a u žáků, kterým byl v uplynulých 72 hodinách proveden PCR test s negativním výsledkem. Obě tyto skutečnosti je nutné prokazatelně doložit zprávou od lékaře nebo z laboratoře (nestačí SMS).

Žáci I. stupně se budou testovat již pouze jedenkrát v týdnu (pondělí).

Podrobné informace k testování zde:
Manuál - testování - duben 2021 (edu.cz) 

K dispozici je instruktážní video, vytvořené MŠMT - k dispozici zde:  
jak na to ve škole | testování.edu.cz 

Pokud dítě vykazuje známky nevolností nebo nachlazení (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, svalů, kloubů a hlavy, rýma atd.), je nutné dítě ponechat doma. Do školy mu nebude umožněn vstup. 

Ranní i odpolední družina pro I. stupeň je v provozu v podobném režimu, jako tomu bylo v podzimní fázi rozvolnění, opět pro děti na prezenční výuce. 

Výuka ve škole bude probíhat v chirurgických rouškách (příp. dětských respirátorech), stejně tak i pobyt v družině.  

Obědy budou mít všichni žáci, kteří se budou v daný týden účastnit prezenční výuky, automaticky přihlášeny. Případné odhlašování je třeba řešit individuálně. 

Všechny podrobnější informace obdrží rodiče od svých třídních vyučujících do DM Software. Na ně se také můžete obracet se svými dotazy.

První dny v “testovacím režimu” budou pro všechny náročné, avšak věříme, že se vše podaří, jak má a případně nedostatky se rychle “doladí”.  

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 


 

Důležité odkazy: 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:
   Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách.pdf (mzcr.cz)

Ministerstvo školství:  https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

Ministerstvo zdravotnictví:  Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

Testování:  jak na to ve škole | testování.edu.cz 

Testování-instruktážní leták pro žáky: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Testování - instruktážní leták pro rodiče: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Seznam odběrových míst s nožností rezervace onlineUZIS | Přehled odběrových míst | PCR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění: Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

Informace k zápisům do prvních tříd 12.03.2021

obrázek k článku: Informace k zápisům do prvních tříd Vážení rodiče,

dle opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a na základě současného stavu Vás informujeme o průběhu zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude probíhat zcela bez přítomnosti dětí v termínu od 12. do 16. dubna 2021.

Kompletně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání s kopií rodného listu doručte do naší základní školy. Žádosti můžete dodat osobně na sekretariát každý pracovní den od 8 do 15 hodin, nebo zaslat poštou či datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je třeba odevzdat Žádost o přijetí dítěte i Žádost o odklad povinné školní docházky, kde je třeba mít i vyjádření ošetřujícího lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.

Po doručení Vaší žádosti Vám zašleme na e-mail, uvedený v žádosti, registrační číslo. V nejbližší možné době zveřejníme na školním webu www.zspocatky.cz a ve venkovní vitríně seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení níže nebo jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu každý pracovní den od 8 do 15 hodin.

A co nabízíme?
  - úzkou spolupráci s rodiči

  - kvalifikované učitele

  - interaktivní výuku

  - individuální přístup, zkušenosti s výukou žáků s IVP

  - klidné, moderní a bezpečné prostředí

  - projektovou činnost

  - pravidelné testování znalostí žáků

- školní družinu

- sportovní vyžití, lyžařský a plavecký výcvik

 Žádost o přijetí dítěte
Žádost o odklad povinné školní docházky

Návrat dětí do školy 30.11.2020 26.11.2020

V pondělí 30.11.2020 opět rádi přivítáme ve škole naše žáky. Návrat se týká celého I. stupně, 9. tříd a střídavě dalších ročníků II.stupně. Podrobnější pokyny k návratu dětí do školy obdrží rodiče od svých třídních vyučujících.
Celý I. stupeň (1.-5. třídy) a 9. třídy mají od 30.11.2020 prezenční výuku.
Střídat v prezenční a distanční výuce se budou 6., 7. a 8. třídy dle rozpisu:

týden 30.11.2020 - 4.12.2020 (liché týdny)
6.B, 7.B, 8.B - prezenční výuka
6.A, 7.A, 8.A - distanční výuka

týden 7.12. - 11.12.2020 (sudé týdny)
6.B, 7.B., 8.B - distanční výuka
6.A, 7.A, 8.A - prezenční výuka

Od 30. 11. mají všechny děti, včetně těch na distanční výuce, přihlášené obědy. Pokud oběd nechcete, je třeba si ho odhlásit individuálně.

Od úterý 1. 12. školní jídelna vaří zase 2 varianty jídla.

Bližší informace viz. tabulka PES pro školy - ZDE

1. a 2. třídy se vrací do školy 13.10.2020

obrázek k článku: 1. a 2. třídy se vrací do školy Vážení rodiče, milí žáci,
ve středu 18.11.2020 bude, dle oznámení vlády ČR, obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd. Ostatní třídy budou, prozatím, dále pokračovat v distanční výuce.
Podrobné informace obdržely všichni zákonní zástupci 1. a 2. tříd prostřednictvím DM Softwaru od svých třídních učitelek.

"... Je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol, ...
... Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem ..."


Celý vývoj situace dále sledujeme a budeme Vás informovat zde, na webových stránkách a přes informační systém DM Software. Prosíme o pravidelné sledování.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení a pevně věříme, že se brzy vše vrátí do normálního režimu.

 
Důležité informační odkazy:
Česká správa sociálního zabezpečení   ZDE
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina  ZDE
Ministerstvo školství   ZDE
Ministerstvo zdravotnictví  ZDE
aktuální informace k situaci ve školství   ZDE
 

Přestavba školy 07.03.2020

obrázek k článku: Přestavba školy V současné době probíhá přestavba naší základní školy. Dbejte proto zvýšené opatrnosti v budově školy
i v jejím okolí. Děkujeme za pochopení.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz