úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Čvrtá třída

 

      Vítám Vás na stránkách čtvrté třídy

                     ve školním roce 2019 / 2020

                                        ve třídě je celkem 30 žáků   (16 chlapců, 14 dívek)

  mail: dana.kuklova@zspocatky.cz         

třídní důvěrník paní Vladimíra Spielvogelová        

 

 

  Probírané učivo  B Ř E Z E N

   Český jazyk    Slovesa - způsob oznamovací, rozkazovací, přací), stavba věty jednoduché           

   Čtení        -  četba z čítanky, vlastní kniha

   Matematika   -  Čísla do 100 000 -  Slovní příklady, jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu, jednotky času    ---  procvičování  -  písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení  dvojciferným činitelem                                      
                            
    Geometrie - Obsahy - obdélník, čtverec, jednotky obsahu, grafický součet úseček

 

   Vlastivěda    -  Česká republika - str. 21 - 29 Práce s mapou, povrch České republiky, vodstvo ČR, Podnebí ČR   

    Přírodověda  -  Vlastnosti látek, hmotnost, čas, teplota, délka

 

  

Anglický jazyk: Mgr. Lenka Koukalová

                        Mgr. Ivana Fojtová

Tělesná výchova: Ing. Marie Janů (chlapci)

Pracovní činnosti: Mgr. Jitka Vacková

 

    Dotované mléčné výrobky          každé úterý neochucené mléko  ZDARMA 

    

                                                     OVOCE 
 

                                               3. března
                                              17. března
                                          

   

 

 

 

 

     

 

         
Prázdniny ve školním roce 2019 / 2020
  - podzimní prázdniny v pondělí  28. října (státní svátek), v úterý 29. října a středa 30. října 2019
   - vánoční prázdniny od soboty  23. prosince  2019  do  3. ledna 2020 (vyučování  začne v pondělí  6. ledna   2020)                               
   - pololetní prázdniny  pátek 31. ledna 2020   

   - jarní prázdniny od 9. března do 15.  března  2020

    - velikonoční prázdniny  čtvrtek 9. dubna 2020
   - hlavní prázdniny od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
      ( školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září  2020)                                    

 

                       aktualizace 2. 3. 2020  ve  12:15  hodin  DK

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

     

                                                    

       

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-20 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz