Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Rozpočet 2020/2021

  

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2021/2022

 1. Výlet 9. tříd (43 děti)  ..............................................................4 300 Kč  (á 100,-)
 2. Planetárium 5. třídy (40 dětí)  .................................................4 000 Kč  (á 100,-)
 3. Knižní a jiné odměny na závěr roku ....................................... 8 000 Kč 
 4. Film. a div. představení ........................................................ 20 000 Kč 
 5. Sportovní akce a další soutěže
       (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ ceny)  .......10 000 Kč 
 6. Lyžařský výcvik (cca 70 dětí)  ...............................................14 000 Kč  (á 200,-)
 7. MDD (LaO), Mikuláš  .............................................................12 000 Kč 
 8. Mimoškolní aktivita (kroužky) .................................................. 2 000 Kč 
 9. Školní knihovna  .......................................................................3 700 Kč 
10. Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností  ............13 000 Kč 
11. Projektové dny + výstava  .......................................................2 000 Kč 
12. Členský poplatek AŠSK  .........................................................5 000 Kč  (á 100,-)
13. Různé (např. květiny na uvítání prvňáčků)  ............................2 000 Kč                            
Celkem (bez dalších návrhů) ................................................... 100 000 Kč 

Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 200,- Kč na dítě.
Další informace:
K dnešnímu dni je na naší škole celkem 336 dětí.
________________________________________________________________________


Dodatek k čerpání schváleného rozpočtu SRPDŠ na rok 2021/2022

Ad 3) knižní odměny + sladkosti – čoko, dort, atd. I. stupeň 4.000,- II. stupeň 4.000,-

Ad 4)
vždy 10,- na žáka do kina (film, MARBO, Pohodáři) a 30,- Kč na žáka výjezd I. a II. stupně do divadla v Jihlavě na 1 představení

Ad 5) stolní tenis 800,- Vybíjená 1.100,- Florbal 1.500,- LVZ ceny 2.000,- x 2 (2 kurzy) Dračí lodě 2.000,- Sport. utkání 600,-

Ad 7)
V rozpočtu na LaO počítáno s medailemi, poháry pro nej. sportovce – 7.000,-
(zajistí M. Richtrová a I. Bednářová) občerstvení na Lao a Mikuláše 5.000,-

Ad 8)
kroužek AJ 1.000,- Den Země 1.000,-

Ad 9)
I. stupeň 1.000,- II. stupeň 2.700,-

Ad 10)
Výtvarná výchova I. stupeň 5.000,. Výtvarná výchova II.stupeň 5.000,- Pracovní činnosti II. stupeň 3.000,-

Termín čerpání do konce dubna 2022, zajistí příslušní předmětoví předsedové


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-22 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz