Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Rozpočet 2020/2021

  

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2020/2021

  1. Výlet 9. tříd (38 dětí)……………………………….............… 3.800,- ( á 100,-)
  2. Planetárium 5. třídy (38 dětí)………………………...........… 3.800,- ( á 100,-)
  3. Knižní a jiné odměny na závěr roku ……………..............… 7.000,-
  4. Film. a div. představení…………………………….............… 9.000,-
  5. Sportovní akce a další soutěže……………………............… 5.500,-
      (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ -ceny)
  6. Lyžařský výcvik(25 dětí)…………………………................… 5.000,- ( á 200,-)
  7. MDD(LaO), Mikuláš ……………………………..................… 9.000,-
  8. Mimoškolní aktivita ( kroužky)……………………...............… 2.000,-
  9. Školní knihovna ……………………………………..............… 7.000,-
10. Potřeby do výt. výchovy …………………………................… 9.000,-
11. Projektové dny + výstava….………………………..............… 2.400,-
12. Členský poplatek AŠSK (á 100,-)………………….............… 5.000,-
13. Různé (např.květiny na uvítání prvňáčků) ………............…. 1.500,-                                 

Celkem (bez dalších návrhů ) ……………………………………. 70.000,-

Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 150,-Kč na dítě.

Další informace:
K dnešnímu dni je na naší škole celkem 339 dětí.                  
________________________________________________________________________


Dodatek k čerpání schváleného rozpočtu SRPDŠ na rok 2020/21

Ad 3) knižní odměny + sladkosti – čoko, dort, atd.
         I. stupeň 2.500,-
        II. stupeň 4.500,-

Ad 4) vždy 10,- na žáka

Ad 5) stolní tenis 900,-
         Vybíjená 1.100,-
         Florbal 1.500,-
         LVZ ceny 2.000,-
       
Ad 7) V rozpočtu na Lao počítáno s medailemi, poháry pro nej. sportovce – 5.000,- (zajistí M. Richtrová a I. Bednářová)
         občerstvení na Lao a Mikuláše 4.000,-

Ad 8) kroužek AJ 1.000,-
         Sport. utkání - výlet 500,-
         Den Země 500,-

Ad 9) I. stupeň 3.500,-
         II. stupeň 3.500,-

Ad 10)  I. stupeň 4.000,.
            II.stupeň 5.000,-

Termín čerpání do konce dubna 2021, zajistí příslušní předmětoví předsedové.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz