úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Rozpočet 2019/2020

 

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2019/2020

 

1.  Výlet 9. tříd (27 dětí)…………………………………………       2 700,-  ( á 100,-)

2.  Planetárium 5. třídy (45 dětí)……………………………….       4 500,-  ( á 100,-)

3.  Knižní a jiné odměny na závěr roku   ……………………….    7 000,-

4.  Film. a div. představení………………………………………..     9 000,-

5.  Sportovní akce a další soutěže……………………………….    5 300,-

     (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, Př., LVZ -ceny)

6.  Lyžařský výcvik( 34 dětí)………………………………….….     6 800 ,-  ( á 200,-)

7.  MDD(LaO), Mikuláš   …………………………………………    8 500,-

8.  Mimoškolní aktivita ( kroužky)………………………………     2 000,-                             

9.  Školní knihovna ………………………………………………     5 000,-

10. Potřeby do výt. výchovy ………………………………………   9 000,-

11. Projektové dny + výstava.... …………………………….......    3 700,-

12.  Členský poplatek AŠSK (á 100,-)……………………………   5 000,-

13. Různé (např.květiny na uvítání prvňáčků) ……………….......  1 500,-

______________________________________________________________     

Celkem (bez dalších návrhů )   …….........................…......  70 000,-                                                                  

Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 150,- Kč na dítě.

Další informace:

         K dnešnímu dni je na naší škole celkem 321 dítě

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-21 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz