Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Rozpočet 2022/2023

Schválený rozpočet na čerpání financí pro šk. rok 2022/2023
       
1 Výlet 9. tříd (39 děti)        3 900 Kč (á 100,-)
2 Planetárium 5. třídy (39 dětí)        3 900 Kč (á 100,-)
3 Knižní a jiné odměny na závěr roku        8 000 Kč  
4 Film. a div. představení      19 000 Kč  
5 Sportovní akce a další soutěže (vánoční turnaj, turnaj ve vybíjené, florbal, LVZ ceny)      10 000 Kč  
6 Lyžařský výcvik (cca 50 dětí)      10 000 Kč (á 200,-)
7 MDD (LaO), Mikuláš      13 500 Kč  
8 Mimoškolní aktivita (kroužky)        2 000 Kč  
9 Školní knihovna        5 000 Kč  
10 Potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností      14 000 Kč  
11 Projektové dny + výstava        3 000 Kč  
12 Členský poplatek AŠSK        5 000 Kč (á 100,-)
13 Různé (např. květiny na uvítání prvňáčků)        2 000 Kč  
  Celkem (bez dalších návrhů)      99 300 Kč  
       
Výše příspěvku SRPDŠ ve výši 200,- Kč na dítě.
Další informace:
K dnešnímu dni je na naší škole celkem 354 dětí, z toho 22 ukrajinských.

_________________________________________________________________________

Dodatek k čerpání schváleného rozpočtu  SRPDŠ na rok 2022/2023

Ad 3) knižní odměny + sladkosti – čoko, dort, atd.
             I. stupeň - 4.000,-
            II. stupeň - 4.000,-

 Ad 4) vždy 10,- na žáka do kina v Počátkách (1x film, 1x MARBO) a 30,- Kč na žáka 1x výjezd I. a II. stupně do divadla na 1 představení

Ad 5) stolní tenis               1.000,-
          Vybíjená                  1.000,-
          Florbal                     2.000,-
          LVZ                          4.000,- (medaile a ceny)
          Dračí lodě                1.000,-
          Sport. utkání            1.000,- (zájezd na basketbal, hokej…)
 
Ad 7) V rozpočtu na LaO počítáno s medailemi, poháry pro nej. sportovce - 8.000,-  (zajistí  M. Richtrová a I. Bednářová), občerstvení na Lao a Mikuláše  - 5.500,-  
 
Ad 8) Den Země               2.000,-
 
Ad 9)     I. stupeň - 3.000,-      
            II. stupeň - 2.000,-
 
Ad 10)   Výtvarná výchova I. stupeň - 6.000,.
              Výtvarná výchova II.stupeň - 6.000,-
              Pracovní činnosti II. stupeň - 2.000,-
 
Termín čerpání do konce dubna 2023, zajistí příslušní předmětoví předsedové                      


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz